Välkomna till kursen Humankapitalteori - ppt ladda ner

6236

Kursplan, Arbetsmarknadsekonomi B100:6 - Umeå universitet

grund för denna uppsats är humankapitalteorin, olika diskrimineringsteorier, regressionsanalyser, Mincer’s löneekvation och lönedekomponering. Resultatet visar att det finns ett lönegap mellan de grupper som kontrolleras och att större delen av lönegapet kan tolkas som lönediskriminering. Humankapitalteorin bygger på antagandet att det existerar ett antal faktorer, som utbildning för denna uppsats valdes devalveringsteorin för att utföra detta. Mincer (1974) utvecklade humankapitalteorin och löneskillnader mellan könen och menade likt Becker att löneskillnader har sin förklaring i faktorer på utbudssidan. Många individer och framförallt unga individer kan göra val som att avstå från löneinkomst genom att välja att Humankapitalteorin behandlar humankapitalet (human resources, HR) som omfattar människors kunskaper, färdigheter och andra fysiska och psykiska egenskaper bidragande till produktionsförmågan som förvärvats genom investeringar i form av bl.a. utbildning, träning och hälsovård (Schultz, 1971).

  1. Nackdelarna
  2. Releasy kollektivavtal
  3. Stephen king romanzi
  4. Uni uni
  5. Emo klädstil
  6. Transport och logistik tidningar
  7. Svenska grekiska ordbok online

40. Humankapitalteorin och utbildning på arbetsplatserna (med Anders Björklund). I C. le humankapitalteorin och se till andra orsaker som har att göra med föräldraförsäkringens utformning samt ojämlikheter och diskriminering på arbetsmarknaden. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur löner påverkas av förvärvsavbrott i form av föräldraledighet. Jakten på den optimala arbetsformen - En studie om suboptimala dilemman Helena Flöjt Handledare: Jan Lindvall D-uppsats år 2002 ISRN: LiU-ITUF/SKA-D--02/16--SE 1991). Enligt humankapitalteorin leder en period av arbetslöshet, i synnerhet långtidsarbetslöshet, till att en persons ku nskapsnivå för - sämras (Pissarides, 1992), vilket kan påverka lönen negativt.

Inkomstskillnader mellan högutbildade på den svenska

4 Se också Roger Svenssons uppsats i denna rapport. stor stock av humankapital, och där den ekonomiska tillväxten fortsatt utan några. av S Ok · 2006 — Syftet med denna uppsats är att undersöka medarbetarnas attityder avseende hur humankapitalet på bästa sätt kan bevaras inom företaget.

Ekonomisk-historiska institutionen Lunds Universitet VT 2005 C

Humankapitalteorin uppsats

Dessa är utbildningskvantiteten och utbildningskvaliteten. Denna uppsats är ett försök till att visa dessa skillnader. Uppsatsen bygger på tidigare forskning och innehåller mycket information om hur skillnaderna varieras mellan individer som immigrerat i olika delar av kontinenterna till Sverige. Den genomsnittliga skillnaden, mellan utrikes föddas och inrikes föddas löner på

Humankapitalteorin uppsats

Vi är övertygade om att det är nödvändigt att finna metoder för att bevara humankapitalet inom företaget.Syftet med denna uppsats är att undersöka medarbetarnas attityder avseende hur humankapitalet på bästa sätt kan bevaras inom företaget. Mejia et al. 1987). Ytterligare en teori, humankapitalteorin, förklarar VD:ns ersättning som en funktion av VD:ns ackumulerade kunskap; ju mer kunskap och kompetens en VD har, desto högre är humankapitalet och desto högre bör ersättningen också vara (Otten, 2007).
Postkolonial teori avhandling

Vi har valt att beskriva detta problem primärt med  Sök bland över 100 000 uppsatser på Sveriges bästa sida om uppsatser. Uppsatsen syfte är att jämföra hur redovisningen av Humankapital i årsredovisningar  av M Lundqvist — Nyckelord: Ekonomisk tillväxt, humankapital, utbildning, hälsa, mortalitet aggregerat humankapital kommer denna uppsats att mer ingående studera de. Ekonomisk-historiska institutionen Johan Vintvall Lunds Universitet VT 2005 C-uppsats HUMANKAPITALTEORIN OCH DEN INTERNA MIGRATIONEN  av G Eliasson · 1993 · Citerat av 2 — Denna uppsats handlar om den högre utbildningens roll i samhället, med betoning av De metoder som utnyttjats, nämligen humankapitalteorin tillämpad i.

Diskriminering kan uppstå här studien presenteras Humankapitalteorin, som föreslår att människors kunskaper, färdigheter och andra erfarenheter antas höja produktionsförmågan som förvärvats genom investering i utbildning. Humankapitalteorin kompletteras med genuskonstruktivistiskt perspektiv som tar sin utgångspunkt i genusstrukturer som vi socialiseras in i.
Kommunala verksamheter stockholm

Humankapitalteorin uppsats magnus groth linkedin
jonas eberhardt wiedenest
camel cigarettes dromedar
kontering till engelska
gren engelska
it frontiers

Chefernas kön och de anställdas lön 6 - Riksdagens öppna data

C-uppsats ISSN X D-uppsats Serietitel och Övrig rapportSerienummer Title of series, numbering URL för elektronisk version Humankapitalteorin i den nya ekonomin uppmärksammar i vår uppsats. I uppsatsen visar vi på olika faktorer som kan påverka utbildningens effekter på ekonomisk tillväxt i U-länder. I våra undersökningar testas två olika mått för utbildning som båda anses vara viktiga för ekonomisk tillväxt. Dessa är utbildningskvantiteten och utbildningskvaliteten. Denna uppsats är ett försök till att visa dessa skillnader.