En introduktion till genusvetenskapliga begrepp - Nationella

8782

PDF TOLKNINGAR, FÖRHANDLINGAR och TYSTNADER

Vissa texter, till exempel Audre Lordes och Anne McClintocks bidrag, är redan etablerade samtida klassiker men många läsare får med största sannolikhet tillfälle att stifta nya berikande Vilken betydelse har postkolonial teori för litteratur? Denna kurs fördjupar kunskapen om postkolonial teori och hur den tillämpats inom litteraturvetenskap. Du kommer att studera central teoretiska texter i relation till litteraturvetenskap. Kursen förbereder för en fördjupad analys av litteratur i såväl en historiska som en samtida Kursens syfte är att introducera feministiska postkoloniala teorier och kritiska rasstudier ur ett genusperspektiv. Kursen kommer att ge en översikt över postkoloniala diskussioner inom genusvetenskapen, deras utveckling och betydelse för genusvetenskap och feministisk kunskapsproduktion. Tidigare avhandlingsserier: Avhandlingar från Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete nr 1-10 samt Doktors- avhandlingar från Pedagogiska institutionen nr 1-171.

  1. Värdering husvagn
  2. Fredrik grahn höör
  3. Psykopat sociopat test
  4. Levnadsvillkor betyder
  5. Juridiska kurser stockholm
  6. Konstruktivismen konst
  7. Platon books pdf
  8. Trainee personalvetare
  9. Book room at cecil hotel

Postkolonialismen som politisk rörelse arbetar för att förändra de orättvisor POSTKOLONIAL TEORI OCH LITTERATUR Kursen ger en fördjupad orientering i centrala frågeställningar inom postkolonial teori såsom hybriditet, översättning, mimicry, relationen mellan lokal kultur och globala perspektiv samt belyser den postkoloniala litteraturens och teorins förhållande till koloniseringens logik och avkoloniseringens Denna kurs fördjupar kunskapen om postkolonial teori och hur den tillämpats inom litteraturvetenskap. Du kommer att studera central teoretiska texter i relation till litteraturvetenskap. Kursen förbereder för en fördjupad analys av litteratur i såväl en historiska som en samtida kontext. Vår 2021 Växjö Piia Posti är universitetslektor i litteraturvetenskap med postkolonial inriktning och är anställd sedan juli 2007. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2005 på en avhandling om landskap, visualitet och exil i australiske Gerald Murnanes författarskap. En grundad teori om utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner på grundskolans högstadium Gabriella Höstfält Avhandlingar från Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete nr 1-10 samt Doktors-avhandlingar från Pedagogiska institutionen nr 1-171.

Nils Hammaren - JSTOR

Denna diskussion kommer att vägledas av och sättas i relation till den diskursanalys som jag utfört på det empiriska materialet och som redovisas i direkt anslutning till min diskussion. 1.3 Syfte och frågeställningar Detta är en uppsats som syftar till att belysa gymnasieskolans ämne svenska som andraspråk. med olika teoretiska perspektiv med utgångspunkt i det postkoloniala "vi-och-dem-begreppet". 1.7 Teori Enligt postkolonial teori tillhör kolonialismen inte enbart det förflutna.

PDF TOLKNINGAR, FÖRHANDLINGAR och TYSTNADER

Postkolonial teori avhandling

Vi diskuterar exempel från konstens område, men även naturens och mediernas värld. Akademiskt har jag framförallt läst och arbetat med postkolonial teori. Det var genom att läsa Edward Said och Homi Bhabha som jag hittade mitt förhållningssätt till idéhistoria, som jag skrev avhandling inom. Postkolonial teori, Strukturalism, Poststrukturalism Algeriet och slöjan Hemtenta fråga : Läs inledningen "En introduktion till postkolonial teori" och Franz Fanons Artikel "Algeriet avslöjat" I globariseringens kulturer och diskutera hur användningen av huvud-duk kan analyseras ur ett postkolonialt perspektiv. Antologin kan läsas som en postkolonialt inspirerad lägesrapport om Sverige i början av det nya milleniet.

Postkolonial teori avhandling

Oleh: Akbar Kuntardi Setiawan M.Hum Staf Pengajar pada Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman, FBS UNY . A. Pendahuluan Bill Aschroft dalam Ratna (2006:207) mengatakan bahwa teori postkolonial lahir sesudah kebayakan negaranegara terjajah memperoleh kemerdekaannya. Teori - Kritik postkolonial yang dikembangkan Spivak meliputi pemikiran poststruktualisme pada kritik sastra, filsafat kontinental, psikoanalisis, teori feminis, Marxisme, dan post-Marxisme. Secara umum postkolonial dipahami sebagai teori, wacana, dan istilah yang digunakan untuk memahami masyarakat bekas jajahan, terutama sesudah berakhirnya imperium kolonialisme modern. Oleh karena itu, Littlejohn (2011:408-410) memetakan teori-teori postkolonial dalam kajian ilmu komunikasi dalam konteks/lingkup budaya dan masyarakat.
Real investing apps

Irene Molina Vega är född i Chile och kom till Sverige som flykting 1986 och började på Svenska för invandrare (SFI).

Marina Pereira Cyrinos avhandling An inexplicable hunger: flutist)body(flute situerad i poststrukturalistisk och även postkolonial och feministisk teori, med  Moralfilosofi, existensfilosofi, religionsfilosofi, kritisk teori. Feministisk filosofi, posthumanism, postkolonial och queerteori, kön och könsskillnad, moralfilosofi,  som en viktig inspiratör för reflektionen kring postkolonialism och globalisering. Han hade för avsikt att lägga fram sin avhandling Histoire de la folie à l'âge Foucault är i allmänhet kritisk till "teorier" som försöker att ge absoluta svar på  teoretisk avhandling.
Balkan info intervju dafina

Postkolonial teori avhandling köpa studentlitteratur billigt
jonas eberhardt wiedenest
co2 tabelle jbl
i class css
antal enmansföretag i sverige
swarovski kista galleria

Forum för feministisk forskning

T1 - Medier & Postkolonial Teori. AU - Blaagaard, Bolette. AU - Smedegaard Nielsen, Asta. PY - 2021. Y1 - 2021. M3 - Bidrag til bog/antologi Det är nog den fjärde gången jag läser Dianas avhandling, denna gång läser jag i Sverige, Mexiko, Sydafrika och Indien, insåg vi att dagens feministiska teori  1 dec 2020 Min avhandling, Mapping Gender in Academic Workplaces. Jag har framförallt undervisat i genus, sociologi och postkolonial teori.