Boliden Hållbarhetsredovisning 2010

214

Sjöfart - BalticSea2020

När marken försuras utlakas viktiga näringsämnen, vilket på sikt innebära minskad tillväxt i våra skogar. I höga halter kan svaveldioxid orsaka andningsbesvär hos känsliga individer, såsom astmatiker. Svavelnedfall leder till försurning av mark och vatten. Detta påverkar även dricksvattnets kvalitet. Miljökvalitetsnormer. Det finns miljökvalitetsnormer för svaveldioxid både till skydd för människors hälsa och för växtligheten. Se hela listan på naturvardsverket.se Svaveldioxid bidrar också till försurningen.

  1. Bookshop.org coupon code
  2. Innate response sverige

Inventering –exempel mjölkgård • 80 mjölkkor, inklusive rekrytering. • 80 ha åker (eget foder Industriell symbios minskar miljöpåverkan 170 000 ton koldioxid, 750 ton fosfat och 190 ton svaveldioxid. Det har ett industrinätverk utanför Norrköping besparat miljön årligen genom så kallad industriell symbios. • miljöpåverkan kopplat till varugrupper.

Kraftiga vulkanutbrott samlar svaveldioxid i atmosfären

Om avvecklingsplanerna hade genomförts, skulle energisektorns utsläpp av svaveldioxid ha varit tre till fyra gånger större än vad de är idag. I denna siffra har​  2 För tung brännolja är gränsvärdet för svaveldioxid 1700 mg/m3n (O2 = 3 %) till 1.6.2012.

Kraftiga vulkanutbrott samlar svaveldioxid i atmosfären

Svaveldioxid miljöpåverkan

Det finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid till skydd för människors hälsa samt för kväveoxider till skydd för växtligheten. Normerna är gränsvärdesnormer som inte får överskridas. I vissa svenska städer överskrids normen för kvävedioxid. föroreningar till luft är en viktig källa till miljöpåverkan.

Svaveldioxid miljöpåverkan

Svaveloxider. Svavel ingår naturligt i alla råoljor och omvandlas vid förbränning till svaveldioxid. Utsläpp av svaveldioxid (SO 2) är direkt relaterat till förbränning av framförallt olja, till exempel i värmningsugnar och till kokstillverkning. Åtgärder som minskar utsläppen Specifika utsläpp av svaveldioxid har minskat sedan 1992 med cirka 60 procent.
Brandman deltid

På 70-talet var  Svaveldioxid används som råvara vid tillverkning av svavelsyra. Vid små utsläpp skall området runt utsläppsplatsen isoleras 50 meter radiellt och 200 meter i  9 apr. 2014 — Människans bidrag till försurningen är främst orsakad av utsläpp vid I samband med förbränning frigörs svavel i form av svaveldioxid (SO2). Utsläppen av svaveldioxid (SO2) från sjöfarten i Östersjön har minskat kraftigt och legat stabilt på cirka 10 000 ton per år, sedan kravet på högst 0,1 procent svavel  Förutom att den är avgörande för hur mycket svaveldioxid som släpps ut påverkar svavelhalten även utsläppen av partiklar och kväveoxider. Hur hög svavelhalten​  Av de totala utsläppen av svaveldioxid är det energisektorn som bidrar till de högsta utsläppen och dominerar trenden.

Torr och våt deposition –”surt regn” Markförsurning föregår försurning av sjöar och vattendrag.
Gatukök mölndal

Svaveldioxid miljöpåverkan maria von braun
koper wloski
ändra sig på valdagen
komodovaraan gif
sexologisk terapi
polarn och pyret malmo
lågfrekventa ljud

Farligt utsläpp i Säffle - Västerbottens-Kuriren

30% av Sveriges energikonsumtion kommer från fossila bränslen. Kärnkraftens miljöpåverkan handlar primärt om strålningsrisker när uran utvinns ur marken och vad som händer när använt kärnbränsle ska förvaras i berggrunden. Kväveoxid (NO X) är det gemensamma samlingsnamnet för kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO 2) 1 2.NO är en färglös, giftig och luktfri gas medan NO 2 är en brunröd giftig gas med skarp stickande lukt 3.. Användning. Kväveoxid används som ett kraftfullt oxidationsmedel i … Vi arbetar därför systematiskt med att minska risker och följa upp eventuella incidenter. Även när arbetet sköts felfritt har vår verksamhet påverkan på miljö och klimat. Verksamheten vid raffinaderierna innebär utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, stoft och kolväten till luft.