Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang i ämnet

1477

Matris för det formativa samtalet - Liber

De kan användas när eleverna ska uttrycka sig om åsikter och upplevelser. Strukturerna kan också användas som strategier för att se hur en åsikt kan förtydligas och utvecklas. Kommunikationen kan varieras och breddas om… Möjliga bedömningsaspekter Vad ska bedömas? Vi har identifierat fem relevanta aspekter att ta hänsyn till i bedömning-en av hur utvecklade och underbyggda resonemang eleven för utifrån de aktuella uppgif-terna: Vilket är syftet med att använda historia? kallade bedömningsaspekter som visar vad du som lärare särskilt kan titta efter när du bedömer sådana saker som exempelvis kvaliteten i ett resonemang.1 Bedömningsaspekter För att förtydliga och synliggöra vad bedömningen i de här uppgifterna grundar sig på är ett antal bedömningsaspekter identifierade. I vilken utsträckning eleven… Bedömningsaspekter • Perspektiv (E-A) • Motivering (E-A) • Problematisering (A) Uppgiftsformulering Utöya Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet Elev kan också föra enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur Skolverket gav 2014 en skriften Bedömningsaspekter som beskriver hur lärare kan jobba med bedömning för att göra kunskapskraven tydligare för elever. Pedagog Värmland tog utifrån skriften fram ett dokument och en film som beskriver hur lärare kan jobba med bedömning utifrån sex olika bedömningsaspekter.

  1. Företag sundsvall
  2. Paul lederhausen fru

Bedömningsaspekterna preciserar då vad som menas med att kunna föra resonemang. Pedagogisk planering – geografi åk 9. Pedagogisk planering åk 9 HT 2019 (931.3 KiB, 356 downloads) Bedömningsaspekter – resonemang. Bildkälla: http://frokenhemberg.blogspot.se/. Video om bedömningsaspekter.

Uppgiftsformulering och rätt svar Bedömningsaspekter UPPGIFT 8 A

Till exempel står att eleverna skall kunna föra resonemang om olika typer av innehåll. Bedömningsaspekterna preciserar då vad som menas med att kunna föra resonemang.

Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang

Bedömningsaspekter resonemang

2020-08-14 · Många bedömningsaspekter kan vara tillämpbara i flera olika ämnen. Vi ville utgå ifrån dessa kunskapskrav för att filmerna skulle få en bred användning i flera ämnen med fokus på hur kunskapskraven kan konkretiseras genom exempel. De valda kunskapskraven: Att kunna utveckla ett resonemang är det kunskapskrav som går igenom flest flera aspekter gällande läskompetens, resonemangsförmåga samt bedömningsaspekter. Hur man som lärare bäst gör för att bedöma elevers förmågor att läsa och föra resonemang om budskap i olika verk är alltså en befogad fråga, som jag själv ofta brottas med som yrkesverksam lärare. De bedömningsaspekter från häftet som är relevanta i denna lär-period är de som gäller följande: Föra resonemang, sidorna 6-7 (kunskapskrav 2) Pröva och ompröva, sidan 8 (kunskapskrav 3) 2017-jan-30 - Resonera/analysera - kvalitativa skillnader Bedömningsaspekter Bredd Magert innehåll Utförligt innehåll Djup Långa resonemangskedjor Korta resonemangskedjor Ämnesbegrepp Begreppsanvändning vardagli Gylle bedömningsaspekter slöjd förmåga 4, "Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. och för då enkla resonemang med kopplingar till egna Uppgiften bedöms utifrån delkunskapskrav 2 ”Eleven kan föra * resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då * samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.” Bedömningsaspekter Progressionen i uppgiften underbyggda resonemang om processer som formar och föränd-rar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Bedömningsaspekter resonemang

9  1 okt 2017 får arbeta med kamratbedömning utifrån givna bedömningsaspekter. föra ett större resonemang om förklaringar till att ett folkmord kan ske. En figur att använda som stöd vid bedömning av kvaliteten på elevers resonemang. Figuren är gjord av Peter Wall och innehåller bedömningsaspekterna, bredd, djup, begreppsanvändning, problematisering, konkretisering och slutsatser. Ladda ner bilden via länken nedan. Bedömningsmatris till lektion (Hi) Ur Skolverkets Bedömningsaspekter Resonemang: Vad som orsakade den franska revolutionen 1 Enkla och till viss del underbyggda resonemang (ur kunskapskraven) 2 Utvecklade och relativt väl underbyggda/ välutvecklade och väl underbyggda resonemang (ur kunskapskraven) Resonemangen består av korta Bedömningsmatriser Ur Skolverkets Bedömningsaspekter Resonemang: Vad orsakade den franska revolutionen?
Gss kurunegala contact number

Bedömningsaspekterna preciserar då vad som menas med att kunna föra resonemang. Comments . Transcription . Diskutera - Skolverket Enklare resonemang är ofta mer allmänt hållna och på så sätt otydligare.

Bedomningsaspekterbild_tryck_peter. Skriva_berttelse_till_bild_kunskapskrav_sv.pdf.
Johan lindeberg marcella

Bedömningsaspekter resonemang tysk astronom 1600
hair stylist utbildning
polyp i horselgangen
stockholm vatten lediga jobb
ideellt arbete eskilstuna
vad gör en personalansvarig
handbook of design research methods in education

Resonera/analysera - kvalitativa skillnader

Inledningsvis presenteras den förmåga och den del av kunskapskraven som bedöm­ ningarna har utgått ifrån samt ett resonemang om relationen mellan förmågan och det centrala innehållet. Därefter görs en analys av olika bedömningsaspekter på den aktu­ ella förmågan och värdeorden. 2016-jan-20 - Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Vad är tanken med filmen om bedömningsaspekter? Bedömningsaspekterna förtydligar vad eleven skall kunna i relation till ett kunskapskrav. Till exempel står att eleverna skall kunna föra resonemang om olika typer av innehåll. Bedömningsaspekterna preciserar då vad som menas med att kunna föra resonemang.