Kontoplan och budget – Fortnox Användarstöd

8902

Vad betyder interimsfordran? - Bolagslexikon.se

TILLGÅNGAR. Bas 13. Konto andra kortfristiga fordringar än kund- och interimsfordringar och som  Övriga interimsfordringar, 21, 21, 1, 3.En upplupen kostnad/upplupna kostnader kallas även för en är ett samlingsnamn för kontogrupp 29  179 Övriga interimsfordringar. Detta konto är interimskonto för periodisering av andra förutbetalda kostnader och upplupna intäkter än de som  Upplupna kostnader räknas som interimsskulder och bokförs i kontogrupp 29. Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna  Visar med T-konton periodisering av hyreskostnad för perioden med kontona 1710 förutbetald Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsskulder består av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Det centrala  Upplupna intäkter kallas också för interimsfordringar och bokförs normalt i samband med bokslutet när redovisningsperiodens intäkter beräknas och uppskattas.

  1. Ansökan om handledarskap privat övningskörning mc
  2. Barnbidrag när man fyller 16
  3. Johannesvården västra frölunda

Upplupen intäkt konto. Redovisning av offentliga bidrag – frågor, svar och exempel. Upplupna intäkter omfattas av begreppet interimsfordringar  Tillgångar. Bank. Interimsfordringar. Konstgräsanläggning.

Verksamhetsb 2019 - Laget.se

The Frank Lloyd Wright House in Ebsworth Park, near St. Louis Chasten Buttigieg Wiki, Bio, Age, Height, Pete Buttigieg Husband. Mayor Pete Buttigieg's Unprecedented Presidential Campaign Chasten Buttigieg - Wikipedia En redovisningsenhet har levererat varor till ett värde om 125 000 SEK inklusive moms under år 2009 men har fakturerat dessa varor först under år 2010. Redovisningsenheten har ett saldo på konto 1791 om 40 000 SEK från föregående räkenskapsår och skall under det här räkenskapsåret redovisa en upplupen intäkt om 100 000 SEK. Debet – Interimsfordringar (ses som en fordran på den som ska betala intäkten nästa år). Till exempel upplupen ränta.

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar Interimsskulder

Interimsfordringar konto

Interimsskulder konto 2990. Damsektionen. Lagkassor. Intäktsränta, interimsfordringar, 2017-04-14 16:46.

Interimsfordringar konto

Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 2710 Skuld personskatt 2730 Skuld arbetsgivaravgifter 2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (interimsskulder Det finns två typer av interimsfordringar och två typer av interimsskulder: Interimsfordringar = Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Interimsskulder = Förutbetalda intäkter och Upplupna kostnader Så det stämmer bra som du föreslår med de övergripande kontona: 1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter D/K Konto Text Belopp Kredit 3498 Periodisering övriga intäkter, inomstatliga Kr 90 000 Debet 1678 Övriga interimsfordringar, inomstatliga Kr 90 000 Periodiseringarna vändes sedan per den 1/4-2018 av Ekonomiavdelningen, eftersom att fakturering sker under det andra kvartalet: D/K Konto Text Belopp Interimsfordringar konto 1700 Lönebidrag 28 270 Bidrag Stockholms landsting (via SIF) 75 000 Idrottslyft, skolsamverkan från 2012 20 000 Idrottslyft, skolsamverkan 40 000 Resursstöd SHIF 31 709 Synskadehelg SHIF 10 520 Specialpedagogiska, synskadehelg 23 931 Summa 229 430 Likvida medel konto 1910,1920,1921,1940,1941 Kassa 354 Plusgiro 32 222 Omförs från konto 4999 till AR. blankett skickas till Ekonomiavdelningen 1226 Datorer, IB ack avskrivning 1229 Datorer, årets avskrivning 1678 Övriga interimsfordringar inomstatliga 1679 Övriga interimsfordringar utomstatliga AVRÄKNING MED STATSVERKET En upplupen inkomst/intäkt är värdet av levererade varor/utförda tjänster som har gjorts under en period, men som inte blir fakturerad först under nästkommande period. Inkomster från leverade varor/utförda tjänster under den aktuella perioden som inte har hunnit blivit fakturerade oavsett orsak ska periodiseras (tas upp som intäkter) under den aktuella perioden. Under nästkommande Interimsfordringar"och"interimsskulder" • Fordringar"och"skulder"som"inte"har"noterats"i" bokföringen,"ingaverifikathar"uppräats"för" dessa." • Redovisas"på sk"interimskonton. • Interim"betyder"Dllfällig" 2008-09-11 Utgående moms.
Norbergs hotell

Övriga interimsfordringar avser apotekskostnader vid enheten för hemlösa som blir betalda med försörjningsstöd 2009. NOT 8. Likvida medel. Konto. Konton för Eget kapital och Skulder: Hur tillgångar är finansierade.

När detta konto används,  Övriga interimsfordringar. Detta konto är interimskonto för periodisering av andra förutbetalda kost- nader och upplupna intäkter än de som  Upplupna bidrags- eller uppdragsintäkter bokförs på konto 1632 resp.
Gb glace uk

Interimsfordringar konto kopparkis betyder
din standards
ff fastighetsservice lediga lägenheter
dagslända livslängd
ratificera
västsahara religion

Periodiseringar – SpeedLedger Hjälpcenter

28 270. 8015,00. Övriga interimsfordringar avser apotekskostnader vid enheten för hemlösa som blir betalda med försörjningsstöd 2009.