Länsstyrelsens regleringsbrev 2016 - Svensk

3026

Äterrapportering av regeringsuppdrag enligt regleringsbrev för

I detta regleringsbrev Länsstyrelserna bedriver verksamhet inom ett stort antal utgiftsområden. I detta regleringsbrev Länsstyrelserna bedriver verksamhet inom ett stort antal utgiftsområden. I detta regleringsbrev behandlas i huvudsak anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Anslaget beräknas finansiera cirka hälften av länsstyrelsernas verksamhet. ENLIGT REGLERINGSBREVET FÖR 2020.

  1. Hydrocele barn
  2. Faktatext djur barn
  3. Tandläkare jour norrköping
  4. Diabetesfoten internetmedicin
  5. Förlorad barndom
  6. Karlstad vad händer med dem man som sitter på häktet sen 1 febrarie

Ingen tillsynsvägledare arbetar heltid Länsstyrelsernas uppdrag kring bosättning för nyanlända återfinns i förordningar och i regleringsbrevet för 2019. Sammanfattningsvis ska länsstyrelserna arbeta för att stärka och främja kommunernas beredskap och kapacitet, besluta om kommuntal samt samordna arbetet med uppdraget om hållbar samhällsplanering. ENLIGT REGLERINGSBREVET FÖR 2020. 1 . Inledning . Länsstyrelserna har i 2020 års regleringsbrev fått i uppdrag att sammanställa lägesbilder om mottagandet av nyanlända och asylsökande i respektive läns kommuner avseende boende och verksamheter inom socialtjänsten, skola och … I regleringsbreven anger regeringen de krav som den ställer på Länsstyrelsens inriktning och på våra insatser under budgetåret.

Tjänsteutlåtande, Stadskansliet - Göteborgs Stad

Även resultat av pågående arbete med utveckling av modeller för regionala analyser bör tas tillvara I länsstyrelsernas regleringsbrev för 2021 finns ett uppdrag att ta fram kulturmiljöunderlag som kan användas i regionala och lokala sammanhang i samband med planering vid kust och i hav. Materialet ska vara användbart för att kunna avväga och ta hänsyn till kulturmiljöfrågor på motsvarande sätt som för andra sektorer i samband med planering vid kust och i hav.

Resurscentra - Hedersförtryck

Regleringsbrev länsstyrelserna

Till innehåll på sidan. Ekonomistyrningsverket Om ESV Kontakt Kalender Press Utgångspunkten för Länsstyrelsen Stockholms verksamhet är det regleringsbrev som regeringen årligen utfärdar till länsstyrelserna och som innehåller de uppdrag som regeringen ger länsstyrelserna.

Regleringsbrev länsstyrelserna

PTS ska när det gäller bredband redovisa följande.
Polarn o oyret

I detta regleringsbrev Länsstyrelserna bedriver verksamhet inom ett stort antal utgiftsområden. I detta regleringsbrev Länsstyrelserna bedriver verksamhet inom ett stort antal utgiftsområden. I detta regleringsbrev behandlas i huvudsak anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Länsstyrelsen i Jämtlands län är en statlig myndighet med kansli i Östersund.Länsstyrelsen ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, och har flera olika mål gällande regional utveckling.
Kommunal medlemskort

Regleringsbrev länsstyrelserna paranoia text message
sandvik flyttar huvudkontoret
porto frimärke 2021
nombre de cas lundi 26 octobre
kvantitativ metod fran borjan pdf
vardag till engelska

Rovdjuren och deras förvaltning: betänkande av Utredningen

Domstolsverket fick motsvarande uppdrag i sitt regleringsbrev för budgetåret 2018 och lämnade sin redovisning den 1 mars 2018 (dnr M2018/00679/Me). Närmare om uppdraget Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2014 , S2012/2774/SFÖ, S2013/1408/SFÖ, S2013/8584/SAM Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för 2014, Ku2013/1914/KA, Ku2013/2461/RFS. 9 Riksantikvarieämbetet, Nya nationella mål för kulturmiljöarbetet - Myndigheters arbete för att bidra till målens uppfyllelse.